Företagsutbildning i maskininlärning

Företagsutbildning i maskininlärning

Maskininlärning och artificiell intelligens ger nya möjligheter att automatisera, skära kostnader och skapa nya kunderbjudanden. På Savantic vill vi nu hjälpa andra att komma igång med maskininlärning genom att dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och knep. Ta chansen och utbilda era utvecklare för att kunna bygga nästa generation av smarta tjänster!


På Savantic är vi drygt tjugo disputerade konsulter med lång erfarenhet av datadriven utveckling och maskininlärning åt några av Sveriges främsta bolag. Vi erbjuder en utbildning som täcker de viktigaste delarna av maskininlärning med fokus på fundamentala insikter runt data, neurala nätverk samt tidsserier. Deep Learning är en del av detta. Den ger era utvecklare möjlighet att börja använda maskininlärning för att skapa värde för era kunder.


Många företag går just nu på halvfart och medarbetarna arbetar hemifrån. Då blir det extra viktigt att göra något meningsfullt tillsammans. De företag som investerar i sina medarbetare är också de som går starkast ur en kris. Den här distansutbildningen ger era utvecklare möjlighet att bygga kompetens och lära sig något meningsfullt tillsammans. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har i en rapport slagit fast att Sveriges tillväxt blir dubbelt så hög ifall vi lyckas implementera artificiell intelligens i näringslivet. (Länk till rapporten: https://www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/) Nu har ni chansen att stärka er kompetens och konkurrenskraft.


Kursen ges i samarbete med Curiative AB. Curiatives mission är att höja Sveriges AI-kompetens.

Utbildningen ger deltagarna

 • En avmystifierad bild av artificiell intelligens – se igenom hypen
 • Fundamentala koncept inom maskininlärning
 • En god överblick av neurala nätverk för bildigenkänning och tidsserier
 • Praktisk kunskap i utveckling av maskininlärningsalgoritmer
 • Möjlighet att identifiera problem som är lämpliga att lösa med maskininlärning och upptäcka potentialen i era data

Dessutom lovar vi att ni kommer bli utmanade och ha roligt tillsammans på vägen!

Kursupplägg

Utbildningen genomförs på distans vid två tillfällen á 4 timmar vardera. Efter varje tillfälle genomför kursdeltagarna hemuppgifter.

Tillfälle 1:

 • Lär känna Python, Jupyter och Tensorflow
 • Grundläggande maskininlärning
 • Lös ett enkelt klassificeringsproblem
 • Convolutional Neural Networks
 • Transfer learning


Tillfälle 2:

 • Tidsserier och prediktion av dessa
 • Klassiska metoder
 • Djupinlärning för tidsserier
 • RNN och LSTM
 • Fallgropar och insikter

För vem?

Utbildningen vänder sig till systemutvecklare och det finns inga krav på kunskap i python eller maskininlärning.

Praktisk information

Utbildningen ges på distans med ett videokonferensverktyg som vi tillhandahåller.

Savantic tillhandahåller i god tid innan kursen en virtuell maskin/docker förberedd för utveckling av maskininlärning under kurstillfällena som kursdeltagarna installerar. Källkod som används i utbildningen levereras som redigerbara filer.

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningen utifrån era behov ifall ni t.ex. bara vill ha en kortare introduktion på en dag.

Lärare


Henrik Rehbinder

Henrik har lång erfarenhet från undervisning på KTH och av att förklara komplicerade tekniska produkter i produktchefsroller. Han har många års erfarenhet av algoritmuteckling och av att vara forskningschef på AI-bolag inom EdTech och som dataanalyskonsult på Savantic.

Prisexempel

Beroende på deltagarantal och ifall ni vill skräddarsy någon del av utbildningen kommer det pris vi kan offerera att variera. För en utbildning i standardutförande med två tillfällen á 4 timmar och hemuppgifter för 10 deltagare tar vi 80 tkr exklusive moms.

Kontakt

Kontakta oss så skickar vi en offert anpassad till era behov:

Henrik Rehbinder, 070-5442028, sales@savantic.se

Copyright © Savantic AB 2020